Osocze bogatopłytkowe – PRP

Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Płytki krwi są ważnym czynnikiem procesu hemostazy czyli krzepnięcia krwi, w krążeniu występują w postaci nieaktywnej, w przypadku urazu ulegają aktywacji i uwalniają liczne substancje tzw czynniki wzrostu. W warunkach fizjologicznych te czynniki wspomagają regenerację i naprawę uszkodzonej tkanki prowadząc do gojenia się rany.

Czynniki te inicjują procesy:
– proliferację komórek naskórka
– proliferację fibroblastów
– migrację mezenchymalnych komórek macieżystych
– wzrost syntezy kolagenu
– powstawanie nowych naczyń krwionośnych

Otrzymywane jest w procesie wirowania krwi pobranej z żyły, bezpośrednio od pacjenta przed zabiegiem.
Poprawnie wykonany program powinien być stosowany w serii 3 lub 4 zabiegów ostrzykiwania skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, owłosionej skóry głowy lub innych okolic wymagających regeneracji. Liczbę zabiegów i odstępy czasowe pomiędzy nimi ustala lekarz po zbadaniu pacjenta. Najczęściej odstęp pomiędzy zabiegami wynosi około miesiąca, nie częściej jednak niż 3 tygodnie.

Przed zabiegiem pacjent wypełnia ankietę medyczną i podpisuje zgodę na zabieg w karcie pacjenta. Po zabiegu lekarz wkleja do karty pacjenta oznaczenie z konkretnego zestawu .
Pamiętajmy, że jest to zabieg inwazyjny, gdzie preparowana jest krew pacjenta, wykonuje go lekarz przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa i aseptyki.

Fibryna bogatopłytkowa – i-PRF
to naturalny preparat uzyskiwany również z własnj krwi pajenta, wstrzyknięta do tkanek powoli koaguluje, tworząc swego rodzaj żel- swoisty, całkowicie,  naturalny materiał dający efekt wypełnienia. Ponadto dzięki mezenchymalnym komórkom macierzystym i aktywowanym płytkom krwi, z których uwalniają się czynniki wzrostu, i-PRF ma regenerujący wpływ na otaczające tkanki.
Zabieg często stosowany łącznie z podaniem osocza bogatopłytkowego, jako naturalna odnowa skóry.

Cena

PRP 600 zł 1 amp / 1000 zł 2 amp
i-PRF 450 zł (2 amp)
PRP + i-PRF 900 zł (1 amp + 2 amp)

tel. 603 335 133
e-mail: kontakt@anestetica.pl

14 + 12 =